Çevre Danışmanlığı

Siz işinizi güvenle yapın diye tesisiniz adına tüm çevre mevzuatını takip ediyoruz. 

Çevre kirliliği, doğal yaşamı tehdit eden en önemli sorunlarımızdan biri. Bu etkenlerden en önemlisini sanayileşme çağında olmamızdan dolayı fabrikalar oluşturuyor. Fabrikalar, hava, su, toprak, görüntü ve hatta gürültü gibi bir çok kirlenmeye yol açıyor. Ar-tek Çevre ekibi olarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi prensibi ile proseslere özel bir yol haritası çizerek tüm süreçleri yakından takip ediyoruz.

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan ve yönetmelik bakımından çevre danışmanlık hizmeti alması zorunlu kuruluşlara ve ayrıca, yönetmelik tarafından kapsam dışı kalan  ve çevre danışmanlık hizmeti alma zorunluluğu olmayan kuruluşlara mevzuata uygun çevre yönetim çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Çalışma planlarımız;
 

  • Çevre mühendisi görevlendirilmesi

  • Çevre mevzuatı açısından uygunluk denetimlerinin yapılması

  • Atık minimizasyonu çalışmalarının planlanması

  • Çevresel izleme ve ölçme tablolarının belirlenmesi ve takibi

  • Yasal beyanların yapılması

  • Atık yönetim planlarının hazırlaması

  • Sıfır atık sistemi kurulması ve belge alınması, 

  • Çevre farkındalık, çevre mevzuatı, atık yönetimi eğitimlerinin verilmesi

  • Geçici Faaliyet Belgesi başvuruların yapılması

  • Çevre İzin ve lisanslarının alınması ve devamında yürütülmesidir